Cut the slack, focus on the core

Efter första året som Ironcoach har jag som jag skrivit tidigare inte bara utvärderat mig själv utan även utvärderat var jag kan tillföra mest värde. Jag höll mitt erbjudande relativt öppet under 2012 med tanken att alla som ville bli bättre löpare eller triathleter skulle kunna ha nytta av mina tjänster. Under 2013 kommer jag dock skala ner mitt erbjudande till tre huvudaktiviteter som utgör den absoluta kärnan i det jag vill erbjuda. Tanken är att göra det jag gör bättre än någon annan och sedan lämna det som inte tillhör min kärna åt andra. Därför renodlar jag nu erbjudandet till

  • Ironmancoaching (i motsats till generell triathloncoaching) – det är här jag kan erbjuda spetskompetens på nationell nivå. Inom ramen för detta kommer jag även arrangera träningsdagar/camps.
  • Löpteknikanalys – för att det finns ett stort behov på alla nivåer av att förbättra sin löpteknik och lära sig mer om det och för att jag från de jag hjälpt hittills fått väldigt bra feedback på att jag kunnat tillföra mycket värde.
  • Föreläsningar & workshops