Samarbete med Testlabbet K3H Karlskrona

Sedan en tid har jag för egen del använt Testlabbet i Karlskrona (Rosenholm) för att löpande göra Tröskeltester för att kunna styra min träning mer datadrivet och exakt. Det var en avgörande komponent i min optimering inför Köpenhamn marathon som jag skrev mer om HÄR. Det är något jag kommer fortsätta med och något jag tror mer och mer på för att kunna optimera träningsupplägg och prestation. Därför är det roligt att nu också formalisera ett samarbete där vi båda kan bidra till bättre träningskvalitet och tävlingsresultat för våra respektive kunder.

Omfattning för testlabbets kunder

Samarbetet innebär följande för testlabbets kunder (individer/team).

Vid bokning av ETT test (Tröskel, VO2max, padilla eller kombinerat Tröskel/VO2-max) får kunder nu 10% rabatt på testet om de i samband med bokning bokar EN strategisession/coachmöte med mig för att kunna omsätta sitt test i form av bättre träningsupplägg inför kommande mål. Samtidigt ger jag 50% rabatt på priset för denna coachsession (=1000 kr). Skriv ”testlabbet” som kommentar vid bokning på min hemsida och meddela detta till din testledare i samband med att du gör ditt test.

Vid bokning av TVÅ tester (som genomförs med 2-6 månaders mellanrum) får kunder 20% på testet om de i samband med bokning bokar TVÅ strategisessioner/coachmöten med mig (utförs i samband med respektive test). Även här ger jag 50% rabatt på priset (två strategisessioner/coachmöten till priset av ett alltså). Skriv ”testlabbet” som kommentar vid bokning av 2 coachmöten på min hemsida och meddela detta till din testledare i samband med att du gör ditt test.

Exempel 1: Bokning av Tröskeltest löpning (motsvarande test jag genomförde vid flera tillfällen under min marathonsatsning) som normalt kostar 1695 kr samt coachmöte/strategisession som normalt kostar 2000 kr. Totalt värde 3695 kr. Med rabatten ovan blir totalkostnaden istället 2526 kr.

Exempel 2: Bokning av två Tröskeltest löpning som normalt kostar 2×1695 kr samt två coachmöten/strategisessioner som normalt kostar 4000 kr. Totalt värde 7390 kr. Med rabatten ovan blir totalkostnaden istället 4712 kr.

Test bokas HÄR.

Omfattning för Ironcoachs kunder (nuvarande eller tidigare)

Från 1 oktober 2023 gäller att alla mina kunder som väljer att boka tester hos Testlabbet får 10% rabatt på sin första test och 20% rabatt på efterföljande tester. Med ett testresultat kan vi sedan styra träningen ännu mer precist och träna ännu mer datadrivet. Några prisexempel nedan.

Tröskeltest löpning: Ordinarie pris 1695 kr.

Tröskeltest + VO2-maxtest löpning: Ordinarie pris 2395 kr.

Padillatest cykel (tröskel+vo2-max): Ordinarie pris 2395 kr.

VO2-maxtest löpning: Ordinarie pris 1695 kr.

Maxpulstest löpning: Ordinarie pris 795 kr.

Uppge att du är/varit kund till Ironcoach vid bokning.