Utvecklingsprogram för Ironman och swim-run

Jag lanserar nu ett komplement till individuell coaching baserat på ett antal förfrågningar och att jag märkt att det finns ett stort behov av att effektivisera sin träning med stöd i ett specialbyggt program för Ironman och swim-run. Kolla in här för mer information. Istället för olika nivåer av individanpassad coaching finns det nu alltså två ”nivåer” där man med hjälp av mig kan utvecklas. För någon som inte anlitat en coach tidigare och bara vill ha lite struktur i träningen för att nå bra resultat på så lite träning som möjligt blir utvecklingsprogrammen ett jättebra insteg. När man sedan vill ta det till nästa steg och få ett helt individanpassat upplägg för maximal utveckling mot tufft uppsatta mål så rekommenderar jag att satsa på minst sex månaders full individuell coaching. Alla som startar ett av utvecklingsprogrammen kan alltid uppgradera till full individuell coaching senare. Mot nya höjder med IronTeam 2014!