Universum vill att du ska lyckas

Har du läst Alkemisten av Paolo Coelho? Det är en saga om en spansk fåraherde som följer sitt hjärta mot sina drömmars mål. Trots att han enligt traditionen är satt att valla får, finns en inre drivkraft att se mer av världen. Det unika med herden är att han faktiskt vågar följa sitt hjärta och kasta sig ut i det okända. Han litar helt och fullt på att han genom övertygelse, drivkraft och ett öppet sinne faktiskt kommer klara sin långa resa ut i världen. Jag identifierar många av de entreprenörer som jag möter och coachar med den spanska fåraherden. På ett eller annat sätt har man vågat ta steget från det konventionella sättet att tjäna pengar genom en anställning och följt sitt hjärta mot något som kändes mer rätt. I många fall har människor runtomkring åsikter om att det är för riskabelt. Men istället för att låta sig slås ner, lyckas en framgångsrik entreprenör få med sig omgivningen på sin resa mot en okänd och spännande framtid. Det är för mig inspirerande att se. Jag är övertygad om att personer som vågar bestämma sig för en inriktning i sitt liv har många gånger större chans att nå framgång. Att reflektera, skriva ner och tala om för andra vart man vill nå, är det absolut bästa sättet att maximera sina chanser till att lyckas nå dit. Paolo Coelho sätter följande ord på en princip som jag tror stenhårt på. Om du bara vill något tillräckligt mycket kommer hela universum att konspirera för att det ska hända. Fåraherden som verkligen vill se världen har som yttersta mål att hitta en skatt han hört talas om. Han satsar allt för att hitta den, och hittar den tillslut i en annan form och på ett annat ställe än förväntat. Men hängivelsen och villigheten att satsa allt ger honom möjligheten att faktiskt nå fram. Universum ville att han skulle lyckas.

Vad är universum? Finns det en övernaturlig kraft som stöttar människor som vågar satsa? Även om jag tror att det finns en Gud tror jag inte att kraften i detta fall är speciellt övernaturlig. Du har säkert egna erfarenheter av att en total satsning mot något i slutändan oftast innebär att du når dit du vill. På samma sätt ger en satsning till 90 % mot ett tufft mål antagligen ett missat mål. Hur ger vi 100 % för något? Det är egentligen en omöjlig fråga att svara på eftersom det är så olika beroende på situationen. Eller så är det väldigt enkelt. 100 % betyder allt. Ska man ge allt gäller det att dina närmaste är med på tåget. Ska man ge allt gäller det att ständigt utvärdera om man fortfarande är på rätt väg mot målet. Det gäller att varje beslut tas för att hjälpa dig närmare målet. Det innebär att fokus på ett fåtal saker blir absolut kritiskt för att lyckas. Elon Musk, en av nutidens största superentreprenörer har som sitt stora livsprojekt att lyckas skicka människor till Mars. Folk runtomkring trodde han var galen första gången han vågade uttala denna dröm för någon. De flesta tror fortfarande att han är galen, men fler och fler har insett att han ger 100 % i varje situation för att det ska lyckas. 100 % i form av hårt arbete, att omge sig med de absolut bästa personerna i hela världen på att bygga rymdraketer, att satsa hela sin privata förmögenhet för att lyckas. Ju fler som ser vad 100 % betyder för Musk, desto fler blir övertygade om att han förr eller senare kommer uppnå sin dröm. Jag är redan övertygad. Vilja kan flytta berg. Vilja kombinerat med ett högre syfte kan ta oss till nya planeter! Som avslutning kommer här ett citat av Napoleon Hill, en av de första att någorlunda vetenskapligt studera vad som gör människor framgångsrika. Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve!

Vad drömmer du om?

Du tanker antagligen precis som jag att det inte är möjligt. Men om du låtsas för en stund att allt är möjligt, vad skulle du välja då?