Ensam är inte stark – vikten av ett team

I min värld är ensam INTE stark. I en alltmer individualistisk värld där det är lätt att tro att man klarar allt på egen hand, är det extra viktigt att inse hur beroende man är av andra människor. Det är absolut möjligt att överleva på egen hand, men vill vi leva och utvecklas mot vår fulla potential är det avgörande att vi tänker team! Mitt kärnteam består av min egen familj, människor jag jobbar nära och Gud. Hur ser ditt kärnteam ut? Ett kärnteam är för mig personer som inte försvinner när livet blir tufft. Och som förstår betydelsen av att du får sträva mot DINA drömmar. Har du inte stöd från ditt kärnteam är det i slutändan väldigt svårt att prestera maximalt. Jag har insett hur avgörande det är vara i samförstånd med sitt kärnteam inför en ny utmaning. Oavsett om det är en Ironman, starta nytt företag eller en karriär på jobbet.

Förutom kärnteamet finns såklart många människor som också är del i det större teamet. I vissa fall är det absolut avgörande att bygga sitt större team så stort som möjligt för att åstadkomma det man vill. För alla skapande personer såsom entreprenörer, konstnärer, musiker och författare/bloggare finns en jättebra artikel kring hur avgörande det är att bygga upp en stam av lojala följare och supporters. Jag tror att idén här är applicerbar i ett bredare perspektiv också. Det blev så tydligt för mig när jag genomförde Ironman Barcelona för ett par månader sedan. Jag visste att säkert 50 personer följde mig online under dagen, åtta från mitt kärnteam hejade på plats, och ytterligare ett hundratal visste om vad min målsättning var. Detta faktum bar mig hela vägen in i mål till en vinst i min åldersklass. Utan teamet hade jag inte fixat det. Dessutom tillförde stödet jag kände någonting till helhetsupplevelsen. Hur ser ditt team ut?

  1. Skriv ner namnet på de personer som tillhör ditt kärnteam just nu!
  2. Är ditt kärnteam medvetna och stödjande i de målsättningar du har? Om inte, hur kan du se till att involvera dem mer?

Nästa inlägg i julkalendern kommer handla om hur man kan skapa ett virtuellt eller fysisk team av genier för att lättare nå sina mål.