Vad behöver du för att komma igång och fortsätta?

Oavsett vad vi strävar mot finns det nycklar för att nå fram. Resurser som krävs och som är avgörande för att vi inte bara ska ta första steget utan fortsätta när första motgången kommer. Några av nycklarna för mig har genom åren varit

  • Att inse vilka personer/resurser som är viktiga för mig (att känna stödet från min familj har varit det allra mest avgörande)
  • Att bli riktigt bra på att planera och vara disciplinerad (Robin Sharmas Weekly Design System har varit en bra resurs här)
  • Att stiga upp tidigt (det jag behöver är en väckarklocka och whypower)
  • Tillräckligt med pengar för att kunna förverkliga drömmar (kompetens och ambition är mina grundresurser som gör att jag får skäligt betalt för det jag gör)
  • Insikten att JAG KAN om jag bara vill (baserad på många års testande av gränser)

Tre frågor till dig. Skriv ner det första du kommer på.

  1. Vad behöver du för att uppnå dina målsättningar?
  2. Vilka personer runtomkring är viktiga och hur kan du involvera dem i dina mål?
  3. Hur kan du skaffa de resurser du inte redan har men som är avgörande?